Obvestilo!

Ali ste vedeli? Kako delujemo in kaj oz. kako to lahko dodatno razvijemo

Hitrost (90 – 95 % prirojena)
Je sposobnost izvesti gibanje z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem času.
Hitrost je sposobnost za hitro izvajanje enostavnih gibalnih nalog. Koeficient prirojenosti je visok, to pomeni, da nam ostaja malo prostora za dodaten razvoj hitrosti, pa še to velja za obdobje zgodnjega otroštva.

Dejavniki, ki vplivajo na hitrost

 • Fiziološki dejavniki: aktivnost gibalnih centrov, prevodnost živčnih poti in prehodnost sinaptičnih barier, delovanje centra za inverzno regulacijo gibanja, mišični tonus.
 • Biološki dejavniki: struktura mišičnih vlaken, energijske zaloge mišic.
 • Psihološki dejavniki: motivacija, trema.
 • Morfološki dejavniki: razvitost mišične mase, položaj prirastišča na skeletu, podkožno maščobno tkivo.
 • Povezanost z nekaterimi motoričnimi sposobnosti: gibljivost, eksplozivna moč, koordinacija.

Osnovne pojavne oblike hitrosti so:

 • Hitrost reakcije: sposobnost hitrega gibalnega odziva na določen signal.
 • Hitrost enostavnega giba: sposobnost premika dela telesa na določeni poti v najkrajšem možnem času.
 • Hitrost alternativnih gibov.
 • Frekvenca gibov: sposobnost hitrega ponavljanja gibov s konstantno amplitudo.

Vaje za hitrost:

 • hitri tek na 30, 60 m.

Moč (50% prirojena)

Je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišice pri premagovanju zunanjih sil. Moč je gibalna sposobnost, ki je najmanj prirojena in je zato z vadbo lahko veliko pridobimo. Potrebna je za vsako fizično delo, prav tako pa tudi za pravilno telesno držo. Močnejši ljudje opravljajo fizična dela mnogo laže kot šibki in se tudi manj utrudijo.
Moč treniramo z različnimi gibalnimi aktivnostmi, predvsem s tistimi, ki zahtevajo premagovanje teže lastnega telesa ali zunanjih bremen (z izbranimi gimnastičnimi vajami, s katerimi lahko vplivamo na točno določeno mišično skupino in načrtno postopno povečujemo obremenitev).
Specializirana in zelo učinkovita vadba moči je mogoča tudi v fitnes centrih, kjer so na voljo različna orodja (trenažerji) in ročke za vadbo posameznih mišic in mišičnih skupin.

Osnovne pojavne oblike moči so:

 • Eksplozivna moč: sposobnost za maksimalni začetni pospešek, ki se odraža v premikanju telesa v prostoru, ali v delovanju na predmete.
 • Repetitivna moč: sposobnost za dolgotrajno opravljanje dela na osnovi izmeničnih mišičnih kontrakcij (krčenj) in relaksacij (sproščanj) oz. sposobnost za ponavljajoče se premagovanje zunanjih sil.
 • Statična moč: sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic oz. zadrževanje položaja pod obremenitvijo.

Vaje za moč:

 • zgibe na drogu,
 • plezanje po drogu,
 • dviganje bremen,
 • sklece,
 • dviganje trupa iz ležečega položaja, počepi ipd.

Gibljivost (50 % prirojena)

Gibljivost je sposobnost človeka, da izvaja gibe z veliko amplitudo (z velikim razponom).
Za ohranjanje ali večanje gibljivosti izvajamo t.i. raztezne gimnastične vaje. Gibljivost je odvisna od sklepa ter mišic in kit, ki ga obdajajo. Možnost gibanja v sklepu pod večjim kotom (z večjo amplitudo) pomeni večjo gibljivost.
Danes se za treniranje gibljivosti največ uporabljajo vaje tipa “stretching”. Pri tem gre za vaje, pri katerih sklepe popolnoma iztegnemo ali popolnoma skrčimo in ohranjamo ta položaj od 15 do 30 sekund.

Vaje za večanje gibljivosti:

 • globok predklon,
 • most,
 • špaga,
 • kroženje uda v sklepu,
 • povečano iztegovanje v sklepih idr.

Ravnotežje
Je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa v ravnotežnem položaju.
Ravnotežje opredeljujemo kot sposobnost človeka, da ohrani stabilen položaj klub sili gravitacije in drugih motečih dejavnikov. Za to motorično sposobnost lahko rečemo, da je izredno občutljiva in sestavljena kot proces.

Vaje za ravnotežje:

 • hoja po gredi,
 • drsanje,
 • rolanje,
 • smučanje,
 • vožnja s kolesom idr.

Koordinacija / spretnost (80% prirojena)

Je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja kompleksnih gibalnih nalog.
Koordinacija je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja zapletenih gibalnih nalog. Za dobro koordinirano gibanje je značilno, da je izvedeno pravočasno (ravno prav hitro), natančno in zanesljivo. Gibanje je izvedeno brez odvečnega izgubljanja energije in gibov. V večji meri je ta sposobnost prirojena, saj jo z vadbo lahko izboljšamo le za približno 20% glede na to, koliko bi se razvila v običajnih pogojih. Pri tej sposobnosti je še posebej pomemben zgodnji začetek različnih gibalnih dejavnosti, saj lahko najučinkoviteje vplivamo na razvoj koordinacije le pri najmlajših.

Preciznost / natančnost

Je sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti gibanja.
Preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in sile pri usmeritvi telesa (projektila) proti želenemu cilju v prostoru. Osnovne informacije za oblikovanje glavnih in korektivnih gibalnih programov, se »predelujejo« v osrednjem živčnem sistemu. Informacije o cilju, razdalji, gibanju,… nam posredujejo čutilo vida in kinestetična čutila.

Vaje za natančnost:

 • zadevanje tarče,
 • met na koš,
 • zadevanje gola,
 • natančna podaja žoge…

Vzdržljivost
Vzdržljivost je sposobnost človeka, da lahko opravlja določeno aktivnost dlje časa, ne da bi zaradi utrujenosti moral to aktivnost prekinjati ali bistveno znižati njeno intenzivnost. Preprosto povedano je vzdržljivost odpornost proti utrujenosti.
Posameznikovo vzdržljivost najlažje izmerimo s časom, ki ga potrebuje za izvedbo določene naloge (npr. tek na 600 metrov, 2400 metrov).
Vzdržljivost je ena tistih gibalnih sposobnosti človeka, ki je v največji meri povezana z njegovim zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo njegovega življenja. Slaba vzdržljivost ima številne negativne posledice za aktivno življenje človeka:

 • ob telesni, pa tudi mentalni dejavnosti se hitreje utrudi,
 • za obnovo po naporu potrebuje daljši odmor,
 • pri dolgotrajnejšem delu je zato večja verjetnost napak,
 • težje prenaša vsakdanje napore, stike z ljudmi in
 • slabše tolerira strese okolja.

Z vadbo vzdržljivosti bolj kot z drugimi vsebinami razvijamo za življenje sila pomembne obče človekove lastnosti: vztrajnost, nepopustljivost, delavnost, doseganje oddaljenejših ciljev,…

Vaje za vzdržljivost:

 • daljši teki,
 • kros,
 • fartlek (tek različnih hitrosti in intenzivnosti),
 • Cooperjev test idr.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja